Θέλετε να εργασθείτε το καλοκαίρι στην Αγγλία;

Για όσους ενδιαφέρονται για μια εκπαιδευτική καριέρα εκτός των συνόρων μας. Τα τελευταία χρόνια, η επικοινωνία μας με τα κέντρα διδασκαλίας σε άλλες χώρες και ιδιαίτερα σε καλοκαιρινά προγράμματα, έχει δημιουργήσει μια νέα γενιά καθηγητών Αγγλικής γλώσσας που είναι επιθυμητοί σαν προσωρινό, αλλά και σε κάποιες περιπτώσεις, μόνιμο προσωπικό στην Μ. Βρετανία, Καναδά και άλλες…
Read more