Πως να διδάσκετε Αγγλικά χωρίς να μαθαίνουν οι μαθητές σας – 1

Γιατί οι Έλληνες καθηγητές Αγγλικής γλώσσας χρησιμοποιούν Companion?  Μήπως γιατί υπάρχει μεγάλη παράδοση των λυσαριών και έτοιμων σημειώσεων – τα θυμάμαι δα από το σχολείο. Αν και ποτέ δεν είχα κάποιο τέτοιο βιβλίο, θυμάμαι κάποιες συμμαθήτριές μου να τα χρησιμοποιούν κατά κόρον.  Αργότερα, τα είδα να ανορθώνουν το κεφάλι  τους και στην επαγγελματική μου ζωή με την μορφή του companion.  […]