Ερευνα για την Χρήση των Κοινωνικών Δικτύων από καθηγητές Ξένων Γλωσσών

Χρησιμοποιείτε Κοινωνικά Δίκτυα για εκπαιδευτικούς σκοπούς; Αν ναι, σας παρακαλώ να συμπληρώσετε το παρακάτω ερωτηματολόγιο μέρος έρευνας για τον εντοπισμό των πιο κατάλληλων κοινοτήτων εκπαιδευτικών που επιθυμούν συνεργασίες, επικοινωνία και την δημιουργία ενός Αυτόνομου Προσωπικού Δικτύου Μάθησης (PLN) Γίνετε μέλος στο  Ning είτε για να υποστηρίξετε νέους καθηγητές είτε για να συνδεθείτε με κάποιον Μέντορα που θα σας βοηθήσει! Η εικόνα […]